:)

از صبح کلافم..

از یک طرف شک و تردید رئیس برای مسائل مربوطه..

از یک طرف محقق نشدن هدف رمانتیکم!

شاید قسمت نیست..

شاید خدا حواسش به روزهای بعد از این منه..

که نبینم.. که نخندم.. اشک نریزم شاید.. غصه نخورم..

شاید به همون اندازه که معتقدم غم می گذره.. می خواد نشونم بده که شادی هم گذراست....

هوم..

توی اینستا مثل بلاگ نمیشه درد دل کرد.. چراش و باید از شاخ هاش پرسید :))

مرسی خدا.. راضیم :)

دوشنبه شب 1396/07/17  سرکار :)

/ 0 نظر / 24 بازدید