# فرشته_من

تـــــو

  تو عزیزی عشقی آرزویی تو... همه دارایی منی باورت میشه ؟ تو گلی ماهی مهربونی تو... همه خوشبختی منی باورت میشه ؟ تو امیدی صبری تکیه گاهی تو...همه غرور منی باورت میشه ؟ تو مردی بزرگی قادری تو... همه وجود منی باورت میشه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید