# فرشته_من

تـــــو

  تو عزیزی عشقی آرزویی تو... همه دارایی منی باورت میشه ؟ تو گلی ماهی مهربونی تو... همه خوشبختی منی باورت میشه ؟ تو امیدی صبری تکیه گاهی تو...همه غرور منی باورت میشه ؟ تو مردی بزرگی قادری تو... همه وجود منی باورت میشه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

تـــــو

دلم وسعت روحی را می خواهد که بخندد ببیند ببوسد و گلایه نکند: تا اطلاع ثانوی ! دلم تو را می خواهد که بخندی ببینی ببوسی و گلایه نکنی تا اطلاع ثانوی ! دلم دلت را می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

« تــــو »

دلم وسعت قلبی را می خواهد که بگوید بخندد بشنود و گلایه نکند امشب داشتمش همیشه دارم اش...اما امشب... فرق داشت... آرامش توأم با خستگی اش... خنده های متقابلمان... همه چیز را دوست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید